Syfte med Pondus

Kraftfull kommunikation är syftesdriven

Vi tror att framtiden är ljusast för de företag som utifrån sitt syfte skapar värde och gör verklighet av sina visioner.

Att driva sin affär #medpondus är en beskrivning av kraften du frigör genom att kommunicera från din verksamhets syfte.

Vill du veta mer? Ring eller maila
Sarita på 070-517 95 51

”Syftesworkshopen väckte många tankar och känslor – och genom att jobba igenom den både med styrelse, ledning och personalen har vi verkligen fått upp ögonen för var vi har vår största kraft och vår största påverkan. Så värdefullt!”Frida Hasselblad, VD Make Equal

Syfte med Pondus igen

Vadå syfte?

Syftet är essensen av hela organisationen – hela poängen med att vi finns. Det handlar aldrig om ekonomisk vinst – det är ett affärsmässigt mål och en hygienfaktor för att driva sin verksamhet vidare. Syftet är en ledstjärna för verksamheten – det genomsyrar och stärker strategier, relationer, organisation, kommunikation.

Världen förändras och det gör även förståelsen för våra drivkrafter. För att attrahera nya kunder, behålla nuvarande, stärka varumärket och behålla den skarpaste arbetskraften krävs ett väl förankrat och tydligt kommunicerat syfte. Genom att utgå från syftet blir varumärket relevant och verksamheten kan ge tillbaka och skapa en positiv förändring för människor och samhället i stort.

Med ett tydligt och förankrat syfte går det att bygga sin affär, sitt varumärke och sitt erbjudande med fokus på att skapa värde för sina kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort.

Hur hittar vi syftet?

Vår metod är enkel, flexibel och mycket effektfull. Metoden bygger på forskning framtagen av Imperative, applicering utvecklad av Inter Business Initiative och vi har under de senaste åren hjälpt ett 20-tal kunder runt om i landet att hitta sitt syfte.

Syfte med Pondus igen och igen

Nyfiken?

Vill du veta mer? Ring eller maila
Sarita på 070-517 95 51