Rättighetscentrum

Företaget

Rättighetscentrum Västerbotten arbetar med att förebygga och motverka diskriminering.

Utmaning

Rättighetscentrum hade en önskan om att nå ut med sitt budskap och samtidigt bjuda in till workshops/utbildningar för att öka kompetens i antidiskriminerings- och mångfaldsfrågor.

Rättighetscentrum Västerbotten

Hur skulle vi kunna nå så många många människor som möjligt, få en stund med dem för att kunna informera om vilken möjlighet Rättighetscentrum kan vara för dem?

Vår idé utvecklades till en gerillakampanj: ett lokalt cykelbud tog kontakt med ett antal företagsledare. Vi siktade endast in oss på de väldigt stora företagen och organisationerna i Umeå. Cykelbudet bokade tid, åkte ut till ledaren och visade denna korta film (på medtagen iPad). Taktiken var sedan att låta Rättighetscentrum kontakta dem kort efteråt för bygga på upplevelsen.

Måluppfyllelsen var i princip 100% och den efterföljande feedbacken mycket god. Kolla in filmen själv här nere så förstår ni varför Rättighetscentrum fick bra kontakt.