Reach For Change – Social Impact

Företaget

Reach for Change är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik. De investerar i sociala entreprenörer som gör livet bättre för unga och barn. De har en stark expansion och finns idag i flera länder i Afrika, i Ryssland och Sverige.

Behov

Det arbete som utförs av de s k Change Leaders som Reach for Change arbetar med har ett stort värde. Det genomslag och deras arbete måste på något sätt kommuniceras.

Varje år dokumenteras och kommuniceras det arbete som Kinnevik-gruppens Reach for Change utför via sina Change Leaders. Rapporten, Social Impact Report, trycks varje år och distribueras till organisationens alla intresseföretaget och vänner.