Umeå Kommun Jämställdhet

Kunden

Umeå kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Behov

Att kommunicera en undersökning om jämställdhet inom konst och kultur i Umeå.

Här är rapporten

Vi kokade ner en rapport om jämställdhet inom musik, scenkonst, film, teater och litteratur till lättillgänlig infografik. Det infografiska manérets smidighet för att visuellt förmedla kunskap och innehåll är överlägset.

Umeå Kommuns jämställdhetsstrategi är också formgiven och har en egen profil, ett manér som kommer igen i infografik och andra enheter.

Vill ni se rapporten? Här är den på Umeå Kommuns hemsida.