Jämställdhetseffekten

Organisationen

Stiftelsen Crossing Boarders vision är att alla ska ha samma möjligheter att finna, utveckla och bibehålla fritidsintressen oavsett kön. Ida Östensson från Umeå grundade stiftelsen 2010 och Pondus har sen dess följt med på Idas fantastiska resa.

Behov

Kan vi skapa ett intresse kring jämställdhet genom att skapa ett test? Ett test som visar potentialen i ett jämställt arbetssätt för organisationer. Ett test som skapar underlag för utbildning och debatt. Ett test som också kan användas för att följa upp en organisations utveckling.

Jämställdhetseffekten

Testet

Tillsammans med Ida och Jenny på Crossing boarders gav vi oss in i skapandeprocessen. Vårt uppdrag var att fundera på testets grafiska form och pedagogik – att skapa något som kändes positivt, framåtriktande och som samtidigt fungerar som en startmekanism för en process mot en mer jämställd organisation. Lösningen finns på jhe.nu, gå in och testa!

Titta också på crossingboarders.se, där hittar du mer info om stiftelsens arbete.