Frösunda

Företaget

Frösunda är en koncern med fristående dotterbolag som har verksamhet inom personlig assistans och stöd och service. Frösunda erbjuder ett brett och unikt tjänsteutbud av: personlig assistans, daglig verksamhet, boende, skola, äldreomsorg, coachning, korttidsvistelse och stöd till barn och ungdomar med social problematik.

Inom företaget finns stödfunktioner, till exempel kundstöd och verksamhetsstöd, som behövs för att leverera de bästa tjänsterna.