Antibiotikakampanj

Organisation

Västerbottens läns landsting

Behov

Vi behöver alla lära oss att använda mindre antibiotika. Smittskyddsenheten på Västerbottens läns landsting gör löpande informationsinsatser för att lära oss i Västerbotten egenvård och när vi behöver söka vård. Vi på Pondus har under de senaste två åren fått äran att delta i det kreativa arbetet för att nå ut till Västerbottens medborgare.

Vi har arbetat med två kampanjer. Den ena riktade sig mot småbarnsföräldrar och den andra mot +65-åringar. Vi har behållit grundtemat i båda kampanjerna och smittskyddsenheten har bidragit med fakta som är relevant för sina målgrupper.

Broschyrerna har skickats ut via post och kampanjen har förstärkts av annonser i lokalpress samt reklamfilm på TV4. I Västerbotten skrivs det idag ut minst antibiotika i Sverige.

Länk till artikel om antibiotikaanvändningen i Västerbotten